Oslavy 145.výročí SDH 19.6. 2021

 V sobotu 19. 6. 2021 se na hasičské zbrojnici ve Vodňanech uskutečnila akce, kterou Sbor dobrovolných hasičů Vodňany plánoval již v loňském roce. Oslavili jsme 145. výročí založení SDH Vodňany.145. výročí založení sice připadlo na rok 2020, avšak z důvodu koronavirových opatření, ke kterým patřilo omezení setkávání, jej sbor nemohl uspořádat. Významnou součástí oslavy bylo vysvěcení nového hasičského zásahového vozidla. Oslava připadla na letos zatím nejteplejší den. Již od rána sluníčko pekelně hřálo. Na hasičskou zbrojnici se po poledni začali sjíždět hosté, pozvané hasičské sbory z okolí a naši členové. Velitel sboru, zavelel ke slavnostnímu nástupu. Zásahová jednotka byla nastoupena u nového zásahového vozidla v zásahových oblecích, ostatní hasiči v uniformách. Sluníčko, jako by se rozhodlo testovat, jak vysokou teplotu vydržíme. Po úvodních slovech hostů byli vybraní členové sboru oceněni medailemi za dlouholetou práci. Poté starosta sboru pan Jiří Janík přednesl zprávu o historii sboru a velitel sboru pan Vlastimil Žák popsal cestu k získání nového zásahového vozidla. Posléze přišel na řadu pan farář Josef Prokeš, který novému vozu požehnal a pokropil jej svěcenou vodou. Na závěr starosta města pan Milan Němeček předal symbolicky klíčky od vozidla veliteli sboru. Po ukončení nástupu si všichni přítomní mohli prohlédnout zásahové vozidlo a byli pozváni k občerstvení.

Nejen připravené stany nás chránily před horkým sluncem. Členové jednotky požární ochrany svlažili stany i rozpálený asfalt vodou z nové cisterny. Děti se koupaly v kádi napuštěné vodou, zabavily se stříkáním ze džberových stříkaček a připravenými aktivitami. Velké překvapení si pro nás připravil starosta města, který předal ženám – členkám sboru dobrovolných hasičů – řád Zlaté hasičské vařečky za dlouhodobou péči o žaludky hostů. Chtěli bychom poděkovat všem přítomným za účast a příjemnou atmosféru, všem členům našeho sboru, kteří se na přípravě oslavy podíleli a zejména městu Vodňany, jež oslavu i svěcení finančně podpořilo v rámci programových dotací .Již nyní se můžete těšit na další hasičskou akci, a to na rozloučení s prázdninami, které se uskuteční 11. 9. 2021. Těšíme se na vás a zejména na děti, které bychom rádi v září uvítali v hasičském kroužku. Za SDH Hana Vavrušková.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.