Naše nová Tatra


VODŇANY MAJÍ NOVOU HASIČSKOU CISTERNU

V roce 2016, po dohodě s Městským úřadem ve Vodňanech, jsme se rozhodli podat na Ministerstvo vnitra žádost o grant k zakoupení nové automobilové hasičské cisterny. Dotační grant se nám povedlo získat až na jaře roku 2020. Dle podmínek jsme si mohli určit technické požadavky. Prioritou bylo, aby automobilová cisterna odpovídala terénním i klimatickým podmínkám a zároveň se do vozidla vešlo šestičlenné družstvo výjezdové jednotky. Dále bylo důležité, aby mělo vozidlo dostatek uložného prostoru na potřebné vybavení k různým zásahům v našem městě a okolí. Podstatné bylo i to, aby cisterna pojmula dostatečné množství vody (4000 l). Ve výběrovém řízení na dodavatele vozidla vyhrála firma THT Polička s jejich automobilovou cisternou Tatra Terra Cas 20/ 4000/ 240 -S2R, která splňovala všechny požadované podmínky. Za pořízení nového vozidla, bychom chtěli poděkovat Ministerstvu vnitra, Krajskému úřadu Jihočeského kraje a Městu Vodňany, jenž se spolupodíleli na financovaní vozidla, a to v celkové částce 7 258 669 Kč včetně DPH. Cisternová automobilová stříkačka TATRA TERRA CAS 20/4000/240-S2R od společnosti THT Polička nám byla předána 8. března 2021.Věříme že bude dobře sloužit obyvatelům města Vodňan a okolním obcím, tak jako sloužila Tatra 148 CAS 32.Za výjezdovou jednotku SDH Vodňany velitel Vlastimil Žák

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.