⚠ Aktuální varování ⚠

Aktuálně nejsou v platnosti žádné výstrahy pro území města Vodňany a jeho místní části.

Poslední výjezd jednotky

Nebyla nalezena žádná událost!

Informace o jednotce

Informace o jednotce

Význam zkratky JSDHO – Jednotka Sboru Dobrovolných Hasičů Obce.

Zřizovatelem JSDHO Vodňany je Město Vodňany.

Jednotka spadá do kategorie JPO III/2. To znamená, že od vyhlášení požárního poplachu musíme vyjet do 10 minut z požární zbrojnice. Jednotka má 2 družstva. Jedno družstvo je dislokováno ve Vodňanech a druhé je na Pražáku.

Evidenční číslo JPO je 316282. Družstva jsou evidovány zvlášť pod názvy JPO Vodňany – Město a JPO Vodňany – Pražák.

Družstvo Vodňany – Město má v současné době 2 výjezdové vozidla a jeden přívěs na převoz motorové stříkačky a dalších prostředků. Vodňanské družstvo má xx členů.

Družstvo Vodňany – Pražák má taktéž 2 výjezdová vozidla a jeden přívěs pro převoz motorové stříkačky a dalších prostředků. Pražácké družstvo má xx členů.

Jednotka zasahuje na území města, ale i mimo katastrální území zřizovatele, a to vždy na vyzvání Krajského operačního střediska Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje, případně na výzvu zřizovatele jednotky.

Jednotky SDH obcí jsou základní složkou IZS a jsou nedílnou součástí plošného pokrytí krajů z hlediska požární ochrany.