Dětský maškarní a večerní Hasičský bál 17. 1. 2023 Libějovice

Výroční schůze 14. 1. 2023

Netradiční soutěž 1. 10. 2022

Rozloučení s prázdninami

I přes nepřízeň počasí se akce především pro děti podařila zrealizovat k jejich i naší spokojenosti.

Bavorov výročí SDH

25.6. 2022 jsme se zúčastnili 140.výročí SDH Bavorov

Setkání dlouholetých členů na chalupě

Začátkem července 2022 jsme se sešli na naší chalupě v Českých Žlebech s některými našimi dlouholetými členy za účelem příjemného posezení pro hosty a i pracovním pro některé z nás. Spojili jsme příjemné s užitečným a při té příležitosti bylo předáno vyznamenání Svatého Floriána naší obětavé člence Marii Pencové.

Přehled akcí pro rok 2022

30.4. 2022 Slavnost svatého Floriana 14.5. 2022 Okrsková soutěž na Pražáku 27.5. 2022 Výroční schůze 17.9. 2022 Rozloučení s prázdninami 1.10. 2022 Netradiční soutěž hasičských družstev

Rozloučení s prázdninami

V sobotu 11. 9. 2021 se od 15 hodin uskutečnil již 6. ročník akce Rozloučení s prázdninami pořádaný Sborem dobrovolných hasičů ve Vodňanech. Tato akce se již stává tradiční událostí společenského života ve Vodňanech. I letos naši hasiči připravili pestrý program nejen pro děti, ale i pro jejich rodiče či prarodiče. Stejně jako v předchozích ročnících každé dítě po příchodu obdrželo kartičku pro zaznamenání zdárného provedení jednotlivých disciplín. Na děti čekalo bezpočet stanovišť s různými disciplínami v podobě stříkání ze džberové stříkačky na cíl, házení míčků nebo kroužků na terče, slalom a mnoho dalších her. …

Setkání

Dne 3.7.2021 jsme uspořádali setkání zasloužilých hasičů a hasiček na rekreační chalupě v Českých Žlebech, aby si mohli prohlédnout jak pokračuje stavba tohoto objektu. Též přijela i p. Šolínová, která nám dělala léta správcovou. Díky nejen počasí dopadlo vše ke spokojenosti všech nejen pozvaných. Nakonec jsme spojili příjemné s užitečným a odvedli při té příležitosti i nějakou práci.

Oslavy 145.výročí SDH 19.6. 2021

 V sobotu 19. 6. 2021 se na hasičské zbrojnici ve Vodňanech uskutečnila akce, kterou Sbor dobrovolných hasičů Vodňany plánoval již v loňském roce. Oslavili jsme 145. výročí založení SDH Vodňany.145. výročí založení sice připadlo na rok 2020, avšak z důvodu koronavirových opatření, ke kterým patřilo omezení setkávání, jej sbor nemohl uspořádat. Významnou součástí oslavy bylo vysvěcení nového hasičského zásahového vozidla. Oslava připadla na letos zatím nejteplejší den. Již od rána sluníčko pekelně hřálo. Na hasičskou zbrojnici se po poledni začali sjíždět hosté, pozvané hasičské sbory z okolí a naši členové. …